spot_img

Kapesné pro děti a jeho nové trendy

Někteří lidé se o financích baví rádi, jiní nikoli....

Mediace se často využívá při řešení rodinných sporů

Mediace nachází uplatnění při řešení různých druhů sporů. Mezi...

Porovnáváme ceny potravin 2017-2022: Česko versus Estonsko

Inflace v roce 2022 překonala všechny rekordy téměř po...

Mikroúvěr je v dnešní době skutečným fenoménem trhu

Pokud chcete menší půjčku na cokoliv, v online prostředí může...

SEO konzultant: Profesionál, který se postará o váš web

SEO konzultant využívá různé profesionální nástroje a zkušenosti, díky...

Mediace se často využívá při řešení rodinných sporů

Mediace nachází uplatnění při řešení různých druhů sporů. Mezi ně přitom patří i rodinněprávní záležitosti. Víte, proč je třeba v tomto ohledu vždy zohledňovat zájem dítěte?

Mediace a rodinné spory

V rámci rodinné mediace se využívá mnoho výhod tohoto mimosoudního způsobu řešení sporů. Patří mezi ně zejména rychlost, komplexnost řešení situace, aktivní účast na řešení sporů a celkově nižší vynaložené náklady

Díky mediaci má každý účastník sporu šanci být opravdu slyšen a pochopen s ohledem na to, jak celou situaci vnímá. Zároveň může lépe pochopit i to, jak o dané záležitosti přemýšlí ostatní účastníci sporu. 

Co je zájem dítěte v mediaci

V rámci řešení rodinných sporů je třeba vždy zohledňovat zájem dítěte. S tímto pojmem se setkáte minimálně ve dvou mezinárodněprávních dokumentech, mezi které patří Úmluva o právech dítěte a Haagská úmluva. 

Dle zákona o mediaci má přitom mediátor povinnost respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky, které podpoří jejich vzájemnou komunikaci a nalezení řešení, které bude zohledňovat zájmy obou stran. Pokud se předmět konfliktu bezprostředně dotýká práv nezletilého dítěte, je nutné zohledňovat zejména zájem tohoto dítěte.

Jak k tomu v praxi přistupovat

Mediátor by měl v průběhu mediace brát ohled na to, zda nově vzniklý stav dítěti skutečně přináší více pozitiv než negativ. Můžete si to představit na jednoduchém příkladu. Dejme tomu že rodiče řeší volnočasové aktivity jejich dítěte. Každý z rodičů má přitom jasnou představu o tom, čemu všemu by se mělo dítě věnovat. A výsledkem je pět kroužků v týdnu. V tomto ohledu je nutné diskutovat, zda je taková situace pro dítě opravdu pozitivní a přínosná. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz

spot_imgspot_img