spot_img

Porovnáváme ceny potravin 2017-2022: Česko versus Estonsko

Inflace v roce 2022 překonala všechny rekordy téměř po...

Mikroúvěr je v dnešní době skutečným fenoménem trhu

Pokud chcete menší půjčku na cokoliv, v online prostředí může...

SEO konzultant: Profesionál, který se postará o váš web

SEO konzultant využívá různé profesionální nástroje a zkušenosti, díky...

Test WeVPN vs SlickVPN: Jakou VPN zvolit?

Která ze dvou VPN je lepší: WeVPN, nebo si...

Výhody holdingu pro společnost

Holding má pro společnost mnoho výhod. Je to moderní...

Co přináší zaměstnávání cizinců českým firmám

Uchazeče o pracovní pozice dělíme do tří skupin:

 • 1) Cizinci s trvalým pobytem na území ČR – mají volný vstup na trh práce, týká se to i cizinců, kteří získali střední a vyšší vzdělání na v konzervatoři, nebo vysokoškolské vzdělání 
 • 2) Cizinci ze zemí EU a EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) – nepotřebují žádné víza ani zaměstnaneckou kartu
 • 3) Občané třetích zemích – nejsou občané EU ani EHP, nemají volný vstup na trh práce

Zaměstnávání cizinců

Zaměstnavatel je povinen tyto občany a cizince nahlásit na Úřad práce a vést jejich evidenci. Týká se údajů o nástupu a ukončení práce.

Složitější postup je u cizince ze třetích zemí (nejsou součástí EU a EHP, Švýcarska). Pokud cizinec žádá o práci V ČR, musí mít pro vstup na český trh alespoň jedno z pracovních oprávnění.

Povolení k zaměstnání cizinců:

1) Modrou kartu – která opravňuje cizince k pobytu a k výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, tudíž potřebné prokázat vysokoškolské nebo bakalářské vzdělání, nejdéle na na 2 roky

2) Povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním pobytu – pro vydání povolení musí

 • zaměstnavatel nahlásit volné pracovní místo
 • musí podat žádost o povolení k zaměstnání
 • smlouva na HPP (hlavní pracovní poměr) nebo DPP (Dohoda o provedení práce)

3) Zaměstnaneckou kartu (vízum) – povolení k dlouhodobému pobytu cizince za účelem zaměstnaní déle, než 3 měsíce. Žádost o její vydání podává cizinec na zastupitelském úřadu ČR. Jsou 2 typy:

 • Duální – vydává se pouze při HPP a slouží pro povolení k pobytu a výkonu práce
 • Neduální – vydává se pro povolení k dlouhodobému pobytu, nikoli výkonu práce

4) Kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance – pro cizince žádající o povolení k pobytu na území ČR delšímu než 3 měsíce a pro výkon zaměstnání vyžadující na pozici např.: manažera. Kartu vydává ministerstvo vnitra.

Jaká jsou víza?

Vízum = povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu v ČR

1) Schengenská víza – do 3 měsíců, krátkodobý pobyt na území ČR, jsou za účelem: zaměstnání, školení, stáže atd. 

2) Dlouhodobá víza – nad 3 měsíce, vydává zastupitelský úřad

Jak probíhá nábor cizinců do zaměstnání?

Probíhá přes agenturní zaměstnávaní cizinců (pokud jsou občani třetí země a mají jedno ze 4 povolení), ale jedná se pouze pro takové druhy práce, které stanovuje nařízení vlády. Jedná se např.: o montážního dělníka, práce ve fabrice.

Agentura práce musí nahlásit volné pracovní místo úřadu práce ČR a předložit smlouvu uživatelem, ke kterému bude cizinec (zaměstnanec) dočasně přidělen. Smlouva musí obsahovat:

 1. druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat a zdravotní způsobilost,
 2. určení doby, po kterou bude zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
 3. místo výkonu práce a den nástupu a informace o pracovních a mzdových podmínkách. Takže zaměstnanec je vyplácen agenturou, ale zaměstnán uživatelem

Nelegální zaměstnávání cizinců 

 • Je považovaná práce, kterou vykonává fyzická osoba mimo pracovněprávní vztah 
 • Pokud cizinec nemá žádné platné oprávnění k pobytu na území ČR 

Cizinec, který vykonává nelegální práci se dopouští přestupku, tudíž mu hrozí pokuta ve výši až 100 000 Kč.

Cizinec, který se zdržuje na pracovišti a neprokáže se kontrolnímu orgánu (občanským průkazem, cestovním dokladem), mu hrozí pokuta ve výši až 200 000 Kč. 

Ze strany zaměstnavatele to není o moc lepší. Zaměstnavatel, který umožní výkon nelegální práce, se rovněž dopouští přestupku, pokuta ve výši až 5 000 000 Kč.

Pokud nevede evidenci, nebo nesplní oznamovací povinnost, pokuta ve výši 100 000 Kč.

Pokud nemá kopie dokladů prokazující pracovněprávní vztah, pokuta ve výši 500 000 Kč. 

spot_imgspot_img